Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA SAJTA www.patronaza.rs DETALJNO I PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. 
KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA PRIHVATATE POMENUTE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVAJ SAJT. 
Korišćenjem bilo kog dela ovog sajta automatski prihvatate sledeće uslove: 
1. Sadržaji sajta su proizvod rada zaposlenih i saradnika firme Dayons, koji postavljaju ili dostavljaju tekstove i druge tipove informacija (fotografije, video fajlove i sl.). Deo sadržaja generišu automatizovani softveri, roboti i nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom članova Redakcije sajta. 
2. Kako su izvori informacija mnogobrojni, a neki automatizovani, ne postoji mogućnost provere njihove pouzdanosti pa  Dayons neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane kao direktna ili indirektna posledica odluke koja je doneta ili aktivnosti koje ste preuzeli na osnovu informacija objavljenih na ovom sajtu, korišćenjem sajta ili nemogućnosti da se sajt koristi. Takođe, ne prihvata se bilo kakva odgovornost za ispravnost linkova koje vode ka drugim sajtovima, niti se prihvata bilo kakva odgovornost za sadržaje tih linkova ili posledice koje mogu nastupiti korišćenjem takvih sajtova. 
3. NE garantujemo da su obrasci, formulari, zakoni i drugi dokumenti preduzeća, javnih institucija i uprava ili pojedinaca identični sa zvaničnim i važećim izvornim tekstovima tih dokumenata. Pre korišćenja dokumenata, zakona, formulara i drugih informacija potrebno je da proverite ispravnost tih informacija. 
4. Mi zabranjujemo korisnicima sajta da na sajt postavljaju ili prosleđuju sadržaje i informacije koje su pod zaštitom zakona o autorskim pravima. Ipak, ne možem prihvatiti bilo kakvu odgovornost ukoliko su takvi sadržaji postavljeni od strane Gradjana, firmi i svih drugih korisnika. Svi sadržaji i informacije za koje postoji sumnja da podležu zakonu o zaštiti autorskih prava biće privremeno ili trajno uklonjeni sa sajta ukoliko se ta sumnja pokaže tačnom. Ukoliko posedujete znanja ili imate odredjene sumnje da su nekim od sadržaja na ovom sajtu povređena autorska prava, molimo Vas da nam to prijavite, kako bi ih uklonili sa našeg sajta. 
5. Uklonćemo sve sadržaje koji krše bilo koji od zakona (o autorskim pravima, žigu i drugim zakonima), kao i neprimerene, vulgarne ili uvredljive sadržaje. Na sajt nije dozvoljeno postavljati zakonom nedozvoljene informacije, sadržje koji krše ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, pornografske sadržaje i poruke političkih stranaka. Takođe, imamo prava da uklonimo i sve sadržaje koje se ne uklapaju u uredničku politku, sada ili u budućnosti. 
6. Informacije na sajtu ne predstavljaju stručne, tehničke, pravne ili bilo koje druge savete, nego zapažanja, mišljenja i lične komentare poznatih i nepoznatih autora. Takođe sadržaji koji su na sajtu mogu biti lična mišljenja i stavovi pojedinaca, Gradjana ili zastupnika pravnih lica, firmi i ne predstavljaju mišljenja, stavove i opredeljenja redakcije sajta. Nemojte donositi zaključke ili preduzimati aktivnosti isključivo na osnovu informacija ovog sajta. 
7. Nastojimo da mogućnost nastanka tehničkih problema i prestanka rada sajta ili smetnji u radu sajta svede na najmanju moguću meru, međutim ne možemo garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti, niti će snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa time može da nastane. 
8. U slučaju kada pošaljete članak za objavu na sajtu, redakcija sajta ima prava da formatira stranicu i po potrebi doraditi članak na onaj način za koji smatra da je prikladan za kategoriju kojoj članak pripada, prema obimu teksta i broju fotografija. Zadržavamo pravo da poslati sadržaj ne objavimo ako smatramo da nije dovoljno kvalitetan ili ako je u suprotnosti sa uređivačkom politikom sajta. Redakcija sajta ne odgovara za informacije koje nam dostavite jer ne proverava njihovu istinitost kao ni nosioce prava na tekst ili fotografije koje su nam dostavljene. Podrazumeva se da treba da nam šaljete autorske materijale. Autor članka je dužan da nakon postavljanja sadržaja na sajt proveri njegovu ispravnost i tačnost podataka, kao i da Redakciju obavesti u slučaju uočenih nepravilnosti. 
9. NE dozvoljavamo da se sadržaji ovoga sajta (bez obzira na formu i vrstu) kopiraju, preuzimaju ili prosleđuju drugima bez izričitog pismenog odobrenja. Sve sadržaje možete koristiti isključivo za svoju ličnu i nekomercijalnu upotrebu. 
Pažnja: Moguće je da dođe do promene politike sajta o načinu i pravilima korišćenja sajta kao i do promene politike privatnosti. Ukoliko do toga dođe, promena će biti objavljena na ovom mestu. Ukoliko se značajnije budu menjali uslovi korišćenja i politike privatnosti možemo Vas obavestiti o tome i na druge načine: mailom ili objavljivanjem obaveštenja na Home ili drugim menijima i stranama sajta. 

Sa poštovanjem,  Dayons
Pretraga